www.spiritwest.nl

Kortenaerstraat 10
1057 JN Amsterdam


06 - 33 79 10 27
Vata, Pitta en Kapha
Robert Kramer
Massage
Roberts links
Route
Ervaringen
Literatuur
Werkwijze
Ayurveda
robert.kramer@hccnet.nl
Ayurveda is een natuurgeneeskunde. Een geneeskunde die is ontstaan in een samenleving die in de natuur leefde.  
De principes van Ayurveda bestaan al duizenden jaren, ingebed als ze zijn in de traditionele Indiase samenleving.

Hoewel afkomstig uit India is de Ayurveda ook goed geschikt voor toepassing in onze Westerse samenleving. Een deskundig Ayurvedisch arts (vaidya) zal zijn adviezen altijd toesnijden op de persoon in kwestie.
Hij zal rekening houden met de natuurlijke leefomgeving die wij in Nederland kennen en met de hier geldende seizoenen en klimatologische omstandigheden.

Een behandeling volgens de Ayurveda is holistisch van aard. De Ayurveda behandelt niet de symptomen of zieke onderdelen van de mens, maar behandelt de hele mens. Vrij vertaald betekent Ayurveda levenskennis. Ayus=leven, Veda=kennis/inzicht. Sommigen vertalen het met "kennis voor een lang leven", waarbij ook "gezond leven" wordt bedoeld.

Een Ayurvedisch arts zal alle klachten en afwijkingen van een persoon in ogenschouw nemen. Leefritme, eetpatroon en de actieve houding van de persoon zijn de basis voor de benadering van een Ayurvedisch arts. Dat is nogal anders dan de westerse geneeskunde, die vooral uitblinkt in een technische benadering van deelproblemen, waar de persoon zelf veel minder bij betrokken is.

Tarieven
Home